Advokát Brno
 
 
Advokátní kancelář
JUDr. Petr Ošmera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Právní služby - advokátní kancelář Brno-střed

 
 
 
 
Podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám poskytuje naše advokátní kancelář v Brně komplexní právní servis podle jejich potřeb, a to již od počátku jejich činnosti. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, zajišťuje veškeré právní služby spočívající v právním poradenství, sepisování smluv, jednání s účastníky právních vztahů, se správními a obecními orgány i se soudy.
 

Právní poradenství

 
  • občanské právo
  • rodinné právo - včetně zastupování při rozvodech a jednání o svěření dítěte do péče
  • obchodní právo - včetně vymáhání pohledávek, změn ve společnostech
  • trestní právo - obhajoba obviněného
  • sepisování smluv a převodů nemovitostí
 
 
 
 
 
Advokátní služby Brno
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.