Advokát Brno
 
 
Advokátní kancelář
JUDr. Petr Ošmera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advokát Brno-střed JUDr. Petr Ošmera

 
Advokát JUDr. Petr Ošmera nabízí právní poradenství v Brně v oblasti občanského a rodinného práva včetně zastupování při rozvodech a péče o děti. Dále se zaměřuje na obchodní právo - vymáhání pohledávek, změny ve společnostech, pracovní právo - neoprávněné ukončení pracovního poměru, porušení pracovní kázně, vymáhání dlužné mzdy aj., sepisování smluv (kupní, nájemní a jiné), převody nemovitostí a trestní právo.
 
Volejte na +420 732 542 905 v kteroukoli hodinu od pondělí do neděle.