Advokát Brno
 
 
Advokátní kancelář
JUDr. Petr Ošmera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advokátní tarif - právní poradna Brno-střed

 
 
 
 
Při stanovení cen služeb naší právní poradny v Brně upřednostňujeme individuální přístup ke každému klientovi.

Ceny sjednáváme vždy dohodou podle věcné a časové náročnosti věci,s přihlédnutím k sazbám dle advokátního tarifu a vyhlášky MS č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě lze stanovit cenu právních služeb také hodinovou sazbou, obvyklé však je stanovení odměny za úplné vyřízení věci.

Cena služeb je stanovena vždy dle rozsahu a priority věci.

Nejsou-li poskytnuty právní služby až do úplného vyřízení věci, stanoví se pouze poměrná část sjednané odměny a klient obdrží časovou specifikaci práce.

Při déle trvající spolupráci nabízíme zvýhodněné sazby cen formou měsíčního paušálu - jedná se o trvalejší formu spolupráce klienta a advokátní kanceláře, která je využívána především středními a většími podnikateli a je založena na poskytování sjednaného rozsahu právních služeb za dohodnutou odměnu placenou v pravidelných termínech. Tato forma spolupráce umožňuje poskytovat komplexní právní servis nejen pro podnikatele ve formě právního poradenství, sepisu dokumentů či zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány.

Máte-li jakékoliv dotazy či zájem o sdělení předběžného odhadu cen za poskytované služby, kontaktujte nás na osmera@advokatosmerabrno.cz s uvedením stručného popisu požadované služby, rádi Vás budeme obratem informovat.